inschrijving deelname


HEADER PASAR MUNDIAL 

Aanmelding en inschrijving

Ondergetekende schrijft hierbij in voor deelname aan onderstaand(e) gemarkeerd(e) event(s) van organisator Pasar Mundial.

Hij/zij verklaart dit online aanmeldings- en inschrijfformulier naar waarheid ingevuld te hebben, als ook akkoord te gaan met de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden van organisator Pasar Mundial en er van op de hoogte te zijn dat deelname uitsluitend mogelijk is middels (vooruit-)betaling per bank na ontvangst van de deelnamebevestiging/nota. Tevens verklaart hij/zij er van op de hoogte te zijn dat hiermee zijn/haar inschrijving onherroepelijk en definitief wordt.

bedrijfsnaam

voornaam contactpersoon

achternaam contactpersoon

KvK-Nummer

vestigingsadres (geen postbusnummer)

postcode

vestigingsplaats

GSM-Nummer

e-mail adres

te verkopen producten

staat uitsluitend met/voor onderstaand merk en geniet exclusief recht daarvoor

noot : exclusiviteitsrecht wordt alleen verleend indien niet met meerdere producten wordt
deelgenomen, dus deelnemer mag dan uitsluitend met producten van dit merk deelnemen !

 

evt. opmerkingen

evt. kortingscode

 

verplicht invullen

wenst deel te nemen op de volgende data/locatie(s) :
zaterdag 8 december (14-23u) in de Koepelhal in Tilburg
zondag 9 december (12-21u) in de Koepelhal in Tilburg

NOOT :
Voor deelname in de Koepelhal in Tilburg worden per deelnemer standaard
eenmalig € 25,00 beheer- en beveiligingskosten doorberekend op de nota

 

verplicht invullen

schrijft in voor deelname met non-food voor de volgende stand ruimte :
grondplaats 4x3 meter à € 55,00 per dag
een marktkraam 4x3 meter à € 65,00 per dag
schrijft in voor deelname met non-food voor de volgende stand ruimte (uitsluitend voor alle dagen) :
grondplaats 8x3 meter à € 175,00
twee marktkramen 8x3 meter à € 225,00
vier marktkramen in eiland 8x6 meter à € 400,00
schrijft in voor deelname met food voor de volgende stand ruimte (uitsluitend voor alle dagen) :
grondplaats snacks 4x3 meter incl. stroom (max. 6 kW) à € 450,00
marktkraam snacks 4x3 meter incl. stroom (max. 6 kW) à € 450,00
grondplaats food 8x3 meter incl. krachtstroom 32 Amp/15 kW à € 750,00
twee marktkramen food 8x3 meter incl. krachtstroom 32 Amp/15 kW à € 750,00
vier marktkramen restaurant 8x8 meter incl. krachtstroom 63 Amp/40 kW, 36 stoelen + koelkast à € 1500,00 voor 3 dagen
 

verplicht invullen

evt. (extra) stroomgebruik voor alle drie de dagen :
deelnemer wenst geen extra stroom te gebruiken
deelnemer wenst gebruik te maken van 1 kW stroom 220V/16Amp à € 10,00
deelnemer wenst gebruik te maken van 2 kW stroom 220V/16Amp à € 15,00
deelnemer wenst gebruik te maken van 3 kW stroom 220V/16Amp à € 20,00

NOOT : Ik weet dat ik in geval van stroomgebruik te allen tijde zelf minimaal een 25 meter lange CEE-goedgekeurde 220V/16Amp kabelhaspel
met een blauwe 3-polige CEE verloop/campingstekkeraansluiting of een 380V/32Amp krachtstroomkabel met een rode 5-polige 32 Ampère CEE verloop/campingstekkeraansluiting mee dien te nemen alsmede bijhorende stekkerdoos/dozen en verdeelkast(en)/paddestoel(en).


 
Meteen nadat ik hieronder op 'verzenden' druk, ontvang ik automatisch een bevestigingsmail van deze boeking, waarin alle door mij hier ingevulde gegevens terug te vinden zijn. Ik ben er van op de hoogte dat deze eventueel in mijn SPAM-box bij de ongewenste mail terecht kan komen.
 
Ik zal er op toezien dat ik deze heb ontvangen en dat ik deze binnen 24 uur zal controleren op juistheid, waarna mijn boeking onverwijld definitief geworden is en ik deze niet meer kan wijzigen en mij automatisch de desbetreffende bevestigingsnota('s) voor mijn deelname(s) toegezonden wordt/worden.