inschrijving deelname


 
Aanmelding en inschrijving

Ondergetekende schrijft hierbij in voor deelname aan onderstaand(e) gemarkeerd(e) event(s) van organisator Pasar Mundial.

Hij/zij verklaart dit online aanmeldings- en inschrijfformulier naar waarheid ingevuld te hebben, als ook akkoord te gaan met de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden van organisator Pasar Mundial en er van op de hoogte te zijn dat deelname uitsluitend mogelijk is middels (vooruit-)betaling per bank na ontvangst van de deelnamebevestiging/nota. Tevens verklaart hij/zij er van op de hoogte te zijn dat hiermee zijn/haar inschrijving onherroepelijk en definitief wordt.

bedrijfsnaam

voornaam contactpersoon

achternaam contactpersoon

KvK-Nummer

vestigingsadres (geen postbusnummer)

postcode

vestigingsplaats

GSM-Nummer

e-mail adres

te verkopen producten

staat uitsluitend met/voor onderstaand merk en geniet exclusief recht daarvoor

noot : exclusiviteitsrecht wordt alleen verleend indien niet met meerdere producten wordt
deelgenomen, dus deelnemer mag dan uitsluitend met producten van dit merk deelnemen !

 

evt. opmerkingen

evt. kortingscode

 
 

verplicht invullen

wenst deel te nemen op de volgende data/locatie(s) :
 
vrijdag 12 juli op Museumplein-Maanderplein in Ede
zaterdag 13 juli op Museumplein-Maanderplein in Ede
zondag 14 juli op Museumplein-Maanderplein in Ede
 
vrijdag 16 augustus bij STEK op Veilingkade in Breda
zaterdag 17 augustus bij STEK op Veilingkade in Breda
zondag 18 augustus bij STEK op Veilingkade in Breda
 
vrijdag 30 augustus bij winkelcentrum Leidsche Rijn in Utrecht
zaterdag 31 augustus bij winkelcentrum Leidsche Rijn in Utrecht
zondag 1 september bij winkelcentrum Leidsche Rijn in Utrecht
 
vrijdag 27 september bij winkelcentrum Vathorst in Amersfoort
zaterdag 28 september bij winkelcentrum Vathorst in Amersfoort
zondag 29 september bij winkelcentrum Vathorst in Amersfoort
 
zaterdag 16 november in Zwitsalfabriek Apeldoorn
zaterdag 17 november in Zwitsalfabriek Apeldoorn
 

NOOT :
Is op de hoogte dat deelname is exclusief verschuldigde precario à € 25,00 per deelname per event (ongeacht een of meer dagen)


 

verplicht invullen

schrijft in voor deelname met non-food voor de volgende stand ruimte :
een grondplaats 4x3 meter à € 45,00 per dag
een marktkraam 4x3 meter à € 55,00 per dag
twee grondplaatsen (8x3 meter - alle dagen) à € 225,00
twee marktkramen (8x3 meter - alle dagen) à € 250,00
twee marktkramen (6x4 meter - alle dagen) à € 250,00
vier marktkramen in eiland (8x6 meter - alle dagen) à € 450,00
 
schrijft in voor deelname met food en/of beverages voor de volgende stand ruimte :
(N.B. : uitsluitend mogelijk voor alle dagen)

grondplaats beverages of ijs 4x3 meter incl. stroom (max. 3 kW) à € 225,00
grondplaats snacks 4x3 meter incl. stroom (max. 6 kW) à € 375,00
marktkraam snacks 4x3 meter incl. stroom (max. 6 kW) à € 450,00
grondplaats food 8x3 meter incl. krachtstroom 32 Amp/15 kW à € 650,00
2 marktkramen street food 8x4 meter incl. 32 Amp/15 kW stroom plus terras met 6 tafels en 24 stoelen à € 800,00
3 marktkramen restaurant 8x8 meter incl. 63 Amp/25 kW stroom plus terras met 12 tafels en 48 stoelen à € 1500,00
 
 

verplicht invullen

evt. (extra) stroomgebruik voor alle drie de dagen :
deelnemer wenst geen extra stroom te gebruiken
deelnemer wenst gebruik te maken van 1 kW stroom 220V/16Amp à € 10,00
deelnemer wenst gebruik te maken van 2 kW stroom 220V/16Amp à € 15,00
deelnemer wenst gebruik te maken van 3 kW stroom 220V/16Amp à € 20,00
 

NOOT : Ik weet dat ik in geval van stroomgebruik te allen tijde zelf minimaal een 25 meter lange CEE-goedgekeurde 220V/16Amp kabelhaspel
met een blauwe 3-polige CEE verloop/campingstekkeraansluiting of een 380V/32Amp krachtstroomkabel met een rode 5-polige 32 Ampère CEE verloop/campingstekkeraansluiting mee dien te nemen alsmede bijhorende stekkerdoos/dozen en verdeelkast(en)/paddestoel(en).


 
Meteen nadat ik hieronder op 'verzenden' druk, ontvang ik automatisch een bevestigingsmail van deze boeking, waarin alle door mij hier ingevulde gegevens terug te vinden zijn. Ik ben er van op de hoogte dat deze eventueel in mijn SPAM-box bij de ongewenste mail terecht kan komen.
 
Ik zal er op toezien dat ik deze heb ontvangen en deze binnen 24 uur controleren op juistheid, waarna mijn boeking onverwijld definitief geworden is en ik deze niet meer kan wijzigen en/of annuleren, dan wel hierop kan reclameren, als ook waarna mij automatisch de desbetreffende bevestigingsnota('s) voor mijn deelname(s) toegezonden mag worden en ik deze tijdig binnen de gestelde betalingstermijn zal voldoen.